Translation status

579 Strings 100% Translate
12,718 Words 100%

Translation Information

Project website https://gajim.org
Mailing list for translators translators@gajim.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Repository git@dev.gajim.org:gajim/website.git
Repository branch master
Last remote commit Add Gajim dev news July 5a984ac
wurstsalat authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://translate.gajim.org/git/gajim-website/website/
Filemasktools/translation/po/*.po
Translation file tools/translation/po/ro.po
None

Committed changes

Gajim website / websiteRomanian

Committed changes 4 months ago
None

Committed changes

Gajim website / websiteRomanian

Committed changes 4 months ago
ecxod

Translation changed

Gajim website / websiteRomanian

Gajim is available on [many distributions](https://repology.org/project/gajim/versions). Have a look at the [install instructions](#install-instructions).
Gajim este disponibil pe [multe distribuții linux](https://repology.org/project/gajim/versions). Aruncați o privire la [instrucțiunile de instalare](#install-instructions).
4 months ago
ecxod

Translation changed

Gajim website / websiteRomanian

If you are curious, you can also try the [latest nightly](https://gajim.org/downloads/snap/win/) of Gajim. But be advised, nightlies can be unstable. Make sure to have a backup of your profile folder. Note that migrating back is not possible without complications.
Dacă sunteți curioși, puteți încerca, de asemenea, [latest nightlycele mai recente compilări nocturne](https://gajim.org/downloads/snap/win/) deale programului Gajim. Dar fiți atenți, nightly-urile pot fi instabile. Asigurați-vă că aveți o copie de rezervă a dosarului de profil. Rețineți că migrarea înapoi nu este posibilă fără complicații.
4 months ago
ecxod

Translation changed

Gajim website / websiteRomanian

You can either install Gajim on your system or use the portable version. Gajim Portable allows you to take everything with you in just a single folder.
Puteți fie să instalați Gajim pe sistemul dumneavoastră, sau să utilizați versiunea portabilă. "Gajim Portable" vă permite să luați totul cu dvs. într-un singur dosar sau pe un stick USB.
4 months ago
ecxod

Translation changed

Gajim website / websiteRomanian

You can either install Gajim on your system or use the portable version. Gajim Portable allows you to take everything with you in just a single folder.
Puteți fie să instalați Gajim pe sistemul dumneavoastră, fiesau să utilizați versiunea portabilă. "Gajim Portable" vă permite să luați totul cu dvs. într-un singur dosar.
4 months ago
Simona

Translation changed

Gajim website / websiteRomanian

Gajim’s Notification settings for event handling have been split up. You can now decide if you want notifications to be shown in general, and if you want new messages to be opened directly (without a notification icon in the contact list). All settings around sending Chat States (e.g. 'Composing…') have been moved from the Preferences window to the Accounts window, completing the migration of account-related settings. Gajim uses a 'Sync Threshold' setting to decide how many messages should be synchronized when joining a chat. If you set a custom Sync Threshold previously, please make sure to check the setting after upgrading Gajim, since it could *not* be migrated.
Setările de notificare a lui Gajim pentru gestionarea evenimentelor au fost împărțite. Acum puteți decide dacă doriți ca notificările să fie afișate în general și dacă doriți ca mesajele noi să fie deschise direct (fără o pictogramă de notificare în lista de contacte). Toate setările din jurul trimiterii de stări de chat (de exemplu, "Composing...") au fost mutate din fereastra Preferences (Preferințe) în fereastra Accounts (Conturi), finalizând astfel migrarea setărilor legate de conturi. Gajim utilizează o setare 'Sync Threshold' (Prag de sincronizare) pentru a decide câte mesaje trebuie sincronizate atunci când se alătură unui chat. Dacă ați setat anterior un "Sync Threshold" personalizat, asigurați-vă că verificați setarea după actualizarea Gajim, deoarece aceasta ar putea *nu* fi migrat.
4 months ago
Simona

Translation changed

Gajim website / websiteRomanian

Gajim uses a 'Sync Threshold' setting to decide how many messages should be synchronized when joining a chat. If you set a custom Sync Threshold, please make sure to check the setting after upgrading Gajim, since it could *not* be migrated.
Gajim utilizează o setare 'Sync Threshold' pentru a decide câte mesaje trebuie sincronizate atunci când se alătură unui chat. Dacă ați setat un Prag de sincronizare personalizat, asigurați-vă că verificați setarea după actualizarea Gajim, deoarece aceasta ar putea saă *nu* fi migrat.
4 months ago
admin

Committed changes

Gajim website / websiteRomanian

Committed changes 4 months ago
ecxod

Translation changed

Gajim website / websiteRomanian

{{< download_button label="Download Gajim 1.3.0 Beta2" >}}
{{< download_button label="Descarcă Gajim 1.3.0 Beta2" >}}}
4 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 579 12,718 91,889
Translated 100% 579 12,718 91,889
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change March 21, 2021, 8:11 p.m.
Last author Max Muster

Activity in last 30 days

Activity in last year