Translation status

743 Strings 100% Translate
16,899 Words 100%

Translation Information

Project website https://gajim.org
Mailing list for translators translators@gajim.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Repository git@dev.gajim.org:gajim/website.git
Repository branch master
Last remote commit Update README.md d05e28f
wurstsalat authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.gajim.org/git/gajim-website/website/
Filemasktools/translation/po/*.po
Translation file tools/translation/po/ro.po
Simona

Translation changed

Gajim website / websiteRomanian

This table lists all features (protocol extensions, called XEPs) Gajim supports at the moment. It always refers to Gajim’s latest development version. [Discover more XEPs on xmpp.org](https://xmpp.org/extensions/).
Acest tabel enumeră toate caracteristicile (extensii de protocol, numite XEP) pe care Gajim le acceptă în prezent. Se referă întotdeauna la cea mai recentă versiune de dezvoltare a Gajim. [Diescovper more XEPs oniți mai multe XEP-uri pe xmpp.org](https://xmpp.org/extensions/).
2 days ago
Simona

Translation changed

Gajim website / websiteRomanian

Development happens on [our Gitlab](http://dev.gajim.org/gajim/gajim). Contributions are welcome! Learn more about [how to contribute](https://dev.gajim.org/gajim/gajim/-/wikis/development/IWantToStartHacking). We invite you to discuss about new features or fixes. In case you found a bug, do not hesitate to [report it](https://dev.gajim.org/gajim/gajim/issues/new).
Proiectarea are loc pe [Gitlab](http://dev.gajim.org/gajim/gajim). Contribuțiile sunt binevenite! Aflați mai multe despre [cum să contribuiți](https://dev.gajim.org/gajim/gajim/-/wikis/development/IWantToStartHacking). Vă invităm să discutăm despre noi caracteristici sau corecturi. În cazul în care ați găsit un bug, nu ezitați să [raportați](https://dev.gajim.org/gajim/gajim/issues/new).
2 days ago
Simona

Translation changed

Gajim website / websiteRomanian

You can either install Gajim on your system or use the portable version. Gajim Portable allows you to take everything with you in just a single folder. Please note that since Gajim 1.3.3 support for Windows 7 has been dropped.
Puteți fie să instalați Gajim pe sistemul dumneavoastră, fie să utilizați versiunea portabilă. Gajim Portable vă permite să luați totul cu voi într-un singur dosarfolder. Vă rugăm să rețineți că de la Gajim 1.3.3 s-a renunțat la suportul pentru Windows 7.
2 days ago
None

New string to translate

Gajim website / websiteRomanian

New string to translate 3 days ago
None

Resource update

Gajim website / websiteRomanian

Resource update 3 days ago
None

Committed changes

Gajim website / websiteRomanian

Committed changes 3 days ago
Simona

Translation changed

Gajim website / websiteRomanian

More recently, some people have started to gather thoughts that should lead to a specification. There is [a work-in-progress document](https://md.roflcopter.fr/xmpp-spaces) (a [pad](https://en.wikipedia.org/wiki/Collaborative_real-time_editor)) which anyone can edit with feedback, and a [spaces@joinjabber.org](xmpp:spaces@joinjabber.org?join) group chat has been setup to discuss this issue in a cross-project manner. Your ideas and contributions are more than welcome, even if you're not familiar with the Jabber/XMPP ecosystem. Feedback on how a new specification could be made interoperable with other decentralized networks is very welcome.
Mai recent, unele persoane au început să adune gânduridei care ar trebui să ducă la un caiet de sarcini. Există [un document de lucru în curs de elaborare](https://md.roflcopter.fr/xmpp-spaces) (un [pad](https://en.wikipedia.org/wiki/Collaborative_real-time_editor)) pe care oricine îl poate edita cu feedback, iar un chat de grup [spaces@joinjabber.org](xmpp:spaces@joinjabber.org?join) a fost configurat pentru a discuta această problemă într-o manieră transproiect. Ideile și contribuțiile dumneavoastră sunt mai mult decât binevenite, chiar dacă nu sunteți familiarizat cu ecosistemul Jabber/XMPP. Feedback-ul privind modul în care o nouă specificație ar putea fi făcută interoperabilă cu alte rețele descentralizate este foarte binevenit.
4 days ago
Simona

Translation changed

Gajim website / websiteRomanian

Feedback is welcome in any form, whether on [our issue tracker](https://dev.gajim.org/gajim/gajim/-/issues), in our community chat [gajim@conference.gajim.org](xmpp:gajim@conference.gajim.org?join), or as a blog post on your own website. The main tracking issue for this new user interface is [#10628](https://dev.gajim.org/gajim/gajim/-/issues/10628).
Comentariile sunt binevenite sub orice formă, fie pe [trackerul nostru de probleme](https://dev.gajim.org/gajim/gajim/-/issues), în chat-ul comunității noastre [gajim@conference.gajim.org](xmpp:gajim@conference.gajim.org?join), fie sub forma unui articol de blog pe site-ul dvs.umneavoastră personal. Problema principală de urmărire pentru această nouă interfață de utilizator este [#10628](https://dev.gajim.org/gajim/gajim/-/issues/10628).
4 days ago
Simona

Translation changed

Gajim website / websiteRomanian

Each account is attributed a specific color, in addition to its avatar. This color is reused in the **chat list**, alongside the tab's avatar so you can see instantly which account of yours is used in a specific chat. When a given chat/account doesn't have an avatar defined, one is generated from the first character of its displayed name.
Fiecărui cont i se atribuie o anumită culoare, pe lângă avatar. Această culoare este reutilizată în **lista de chat**, alături de avatarul filei, astfel încât să puteți vedea instantaneu ce cont al dvs.umneavoastră este utilizat într-un anumit chat. Atunci când un anumit chat/un anumit cont nu are un avatar definit, se generează unul din primul caracter al numelui său afișat.
4 days ago
Simona

Translation changed

Gajim website / websiteRomanian

Below the workspace list, the sidebar lists your accounts. Clicking an account will display a page containing the **contact list**, your avatar, a status selector, and a list of pending notifications. Contacts in the contact list are organized by _roster_ groups, as was already the case in previous versions.
Sub lista spațiilor de lucru, bara laterală afișează conturile dvsumneavoastră. Dacă faceți clic pe un cont, se va afișa o pagină care conține **lista de contacte**, avatarul dvs.vostru, un selector de stare și o listă de notificări în așteptare. Contactele din lista de contacte sunt organizate pe grupuri _roster_, așa cum era deja cazul în versiunile anterioare.
4 days ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 743 16,899 120,527
Translated 100% 743 16,899 120,527
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 15, 2021, 1:28 p.m.
Last author Simona Iacob

Activity in last 30 days

Activity in last year